Wie ben ik

An Swartenbroekx (°1974)

An Swartenbroekx

opleiding
bachelor in de sociale verpleegkunde (KHLeuven)
master in de klinische psychologie (VUB, levenslooppsychologie)
opleiding tot coach (Stress Management Consultancy)
narratieve therapie (Narratieve Academie Gent)
positieve psychologie (I AM Instituut voor Aandacht &Mindfulness)

missie
Ik vind het belangrijk om anderen geborgenheid te bieden zodat ze in vertrouwen kunnen spreken over datgene wat hen doet vastlopen. Verder wil ik me richten op het aanreiken van handvaten die gebruikt kunnen worden om met pijnlijke ervaringen, belemmeringen en problemen om te gaan. Tevens het aanbieden van technieken om groeimogelijkheden en het welbevinden te bevorderen, maken hiervan deel uit. Respect, acceptatie, een niet-oordelende houding en een gelijkwaardig contact zijn waarden waaraan ik zeer veel belang hecht.

werkervaring
preventiedeskundige/preventieadviseur bij een externe preventiedienst
klinisch psychologe in een psychiatrisch ziekenhuis (kortdurende therapiegroep, ondersteunende therapiegroep bij personen met depressie en/of angstproblematiek)
momenteel geassocieerd met Groepspraktijk Leuven (groepspraktijk-leuven.be) en bedrijven TC3 (tc3.be), opleidingsmakelaar (opleidingsmakelaar.be) als coach/trainer

bijkomende informatie
lid van de Belgische Federatie voor psychologen (BFP)
lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
erkenningsnummer psychologencommissie: 742114208