Werkwijze

Tijdens de sessies maak ik enerzijds gebruik van een aantal methodes uit de verschillende therapeutische stromingen meer bepaald de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie.
Anderzijds laat ik me ook inspireren door de principes van de positieve psychologie.

Narratieve Therapie is een vorm van systeemgerichte psychotherapie. Dit is een krachtgerichte begeleidingsvorm waarbij mensen geholpen worden om betekenisvolle rode draden in hun geschiedenis en leven te ervaren. Deze ervaringen kunnen vervolgens op een verrijkende manier ingebracht worden in de eigen levensgeschiedenis. Op die manier kan verder uitgezocht worden waarop men hoopt of naartoe wil leven.

Positieve psychologie legt onder andere de focus op wat mensen voldoening geeft. Door deze begeleidingsvorm te hanteren, komen omstandigheden bovendrijven waardoor mensen kunnen groeien. Verder worden technieken aangeboden om het welbevinden te bevorderen.