Home

 

De ANdere weg is een psychologiepraktijk waar volwassenen terecht kunnen voor coaching en psychologische ondersteuning.
Er wordt een respectvolle context geboden waarin u in alle vrijheid kan spreken over datgene wat u in het dagelijks leven belemmert. Verder wordt er bij de ANdere weg samen met u gezocht naar mogelijkheden om met lastige ervaringen om te gaan en op die manier als persoon te groeien.